Honzík

Sbírka je u konce. Cílová částka byla 5 126 460.25 Kč a bylo vybráno 5 443 983.36 Kč. Na sbírce se podílelo neuvěřitelných 9987 laskavých dárců. Z celého srdce děkuji všem laskavým dárcům, kteří se zapojili do pomoci. Díky vám všem budu moci 2 roky intenzivně pracovat na tom, abych se uzdravil, začal opět mluvit i chodit a navrátil se mi tak zpět můj život.

S láskou a ještě jednou srdečným poděkováním Honzík s rodiči a sestřičkou Evičkou.

Všechny dary do sbírky, které jste Honzíkovi zaslali jsou odčitatelná položka od základu daně. Potvrzení o přijetí daru k daňovému odpočtu Vám po vyplnění formuláře ráda vystaví o.p.s. Život dětem.

Sbírka proběhla pod záštitou o.p.s. Život dětem, sbírkové povolení Č.J. S-MHMP/988162/2014.</p>

Ačkoliv pevně věříme, že Honzík bude do 2 let chodit a mluvit, předpokládáme, že i nadále bude potřeba zvýšené úsilí k tomu, aby zlepšil hrubou i jemnou motoriku, výslovnost a dovednosti tak, aby dohonil stejně staré děti.

Pokud byste měli i nadále zájem přispět Honzíkovi na následnou léčbu, kompenzační pomůcky a rehabilitace, je možné zasílat finanční dary na transparentní účet o.p.s. Život dětem 1117771700/5500, pod VS 7878 a do zprávy uveďte „HONZÍK“.

Potvrzení o přijetí daru k daňovému odpočtu Vám po vyplnění formuláře opět ráda vystaví o.p.s. Život dětem.

Novinky

22.12.2021

Přejeme poklidné a požehnané prožití vánočních svátků. A do nového roku 2022 přejeme vše, co se špatně balí, a to pohodu, lásku, klid, naději a zdraví.

11.12.2021

Asi 8 dnů po nehodě nám lékaři řekli, že končí léčbu, protože žádná na Honzíkův stav již není. Měl zůstat v kómatu a s bolestivými opistotony (pokud neodezní) cca 10 let, než by zemřel na celkové vyčerpání. Podle EEG a magnetické rezonance mu šedá mozková kůra nevykazovala skoro žádnou aktivitu. Bylo to absolutní dno. Doktoři nedávali žádnou šanci.

A v tomhle nejhorším čase nám Honzíkova teta Andrejka poslala video Roberta, který měl skoro stejný osud. Byl v kómatu 4 měsíce a měl také opistotony. Probudil se v hyperbaricke komoře, dostal transplantaci kmenových buněk a po dvou letech se dokázal sám postavit. Byl pro nás světlem na konci tunelu. Dal nám to nejcennější NADĚJI. Dodnes je pro nás on a celá jeho úžasná rodina velkou inspirací.

Včera byl nádherný večer, kdy jsme se po roce a půl potkali, sdíleli informace, naše modlitby a přání. Děkujeme Robert’s Road - How You Can Pray and Help za krásný večer a hlavně za to, že jste!

10.12.2021

Honzík absolvoval pětidenní intenzivní laserovou terapii u Dr. Crawforda v The Austin Center of Developing Minds v Texasu. Dr. Crawford je funkční neurolog, nejprve Honzíka vyšetřil a zeptal se nás, co je našim nejbližším cílem, čeho bychom chtěli dosáhnout. Asi nejdůležitějším aktuálním naším cílem je verbální komunikaci s Honzíkem. Podle toho také Dr. Crawford nastavil terapii, která je, zjednodušeně řečeno, kombinací fyzioterapie, ale hlavně působení studeného laseru na specifické části těla (zejména na hlavě) a použití dalších technologií (vibrační přístroje, elektro stimulace). Celý proces probíhal velmi intenzivně, profesionálně, a zároveň ve velmi příjemné až domácké atmosféře. Každý den se nám Dr. Crawford věnoval osobně a další fyzioterapeuti. Na konci terapie jsme dostali doporučení na zakoupení dalších přístrojů, které jsme při terapii používali, ale hlavně podrobně vypracovaný plán domácí terapie a podrobné zaškolení s přístroji. Domácí plán terapie tedy také obsahuje kombinaci laseru, dalších přístrojů a cvičení. Denně nám cvičení zabere 3-4 hodiny a musíme cvičit 5 dnů v týdnu a 2 dny má Honzík na odpočinek. Honzík už během 5 dnů udělal pokrok při jednom z opakujících se vyšetření. Efekt terapie by měl nastat nejdříve za 14 dnů, ale Honzík se už pomalu mění. Zlepšila se sociální orientace, a hlavně začíná pomalu znakovat, což doposud odmítal. Celkově máme z terapie skutečně velmi dobrý pocit. Je to absolutně jiný způsob terapie, než jsme známe. Jsme nadšeni, že si veškeré přístroje odvezeme do Čech a můžeme s Honzíkem pracovat každý den.

Starší zprávy

Diagnóza a léčba

Tonutí neboli laicky topení se je situace, při níž dochází ke vdechnutí vody, zřídka jiné kapaliny. Hlavním poškozením je život ohrožující nedostatek kyslíku – hypoxie mozku. K trvalejším následkům patří posthypoxická encefalopatie. Trvání hypoxie je nejdůležitější determinantou následků. Vliv tonutí, zejména právě hypoxie může být modifikován teplotou vody; tolerance hypoxie se podchlazením zvyšuje. Tonutí jako příčina smrti se nazývá utonutí. Smrt utonutím je rychlá a tichá… U dětí patří mezi tři nejčastější úrazové příčiny úmrtí. Celosvětové statistiky hovoří o tom, že každé čtyři minuty utone jedno dítě.

Hypoxicko-ischemická encefalopatie je definována jako poškození mozku z důvodu nedostatečného přívodu kyslíku, který vzniká jako komplikace těhotenství nebo porodu. Ačkoliv mozek plodu dokáže na krátký čas odolat a kompenzovat nedostatek kyslíku, delší zamezení dodávky může způsobit závažné poškození nervových buněk. Je významnou příčinou smrti a výskytu závažného psychomotorického deficitu u dětí.

Coma vigile (vigilní kóma) je kvantitativní porucha vědomí (bezvědomí), kdy pacient působí dojmem, jako by byl při vědomí, avšak nelze s ním navázat kontakt.

Apalický syndrom - soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry (pallia) při zachování funkce mozkového kmene.

Vegetativní stav - porucha uvědomování si sama sebe a svého okolí (výpadek mozkové kůry) se zachováním vegetativních funkcí (neporušená činnost prodloužené míchy).

Decerebrační spasticita vzniká při vyřazení CNS z funkce při oboustranné lézi v úrovni středního mozku, KO: extenze HKK, zápěstí ve flexi + pronace, extenze DKK, ev. opistotonus.

Kvadruparéza: částečné ochrnutí všech 4 končetin.

Léčba

Hyperbarická komora - Honzík absolvoval nejprve 7 expozic v hyperbarické komoře, tedy hyperbarickou oxygenoterapii (dále jen HBO), což je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Pupečníková krev - po léčbě v HBO byla Honzíkovi jako jedinému v Evropě aplikována transfúze jeho vlastní pupečníkové krve, kterou měl uschovanou od svého porodu. Honzík je první dítě, kterému byla jeho vlastní pupečníková krev takto aplikována kvůli anoxickému poškození mozku. Poté opět absolvoval expozice v hyperbarické komoře. Vzhledem k tomu, že se jeho zdravotní stav k úžasu lékařů velmi rychle změnil, tedy cca 4 až 5 týdnu po aplikaci pupečníkové krve se probudil z komatu, pokračuje se v této léčbě i nadále. Honzík vždy absolvuje 7 expozic v HBO, aby se jeho tělo a zejména mozek nabudil.

Aplikace kmenových buněk, což jsou mezenchymální buňky získané z pupečníkové krve. Ty by měly laicky řečeno putovat po těle a opravit ty části, které jsou poškozené, což je u Honzíka mozek a zejména malý mozeček. Pro podporu činnosti nových buněk v těle Honzíka následuje opět 7 expozic v HBO.

Neurorehabilitace - díky intenzivní neurorehabilitaci je celý léčebný proces úspěšný. Spolu s kmenovými buňkami pomáhá vytvářet v mozku nové spoje a umožňuje znovu nabýt ztracené dovednosti. Tento léčebný protokol je nezbytné opakovat každé 2-3 měsíce.

Laserová terapie u Dr. Crawforda (Austin, TX, USA) – Dr. Crawford je předním odborníkem v oboru funkční neurologie, praktikující u svých pacientů kromě rehabilitace také terapii studeným laserem (Low-Level Laser Therapy), kterým se působí (při různých frekvencích a dalších nastavení přístroje) na různé části těla (hlavně hlavy). Tyto lasery pronikají hluboko do živých tkání (i přes lebku), nevydávají žádné teplo, zvuk ani vibrace. Místo generování tepelného účinku působí LLLT indukcí fotochemické reakce v buňce, což je proces označovaný jako biostimulace nebo fotobiomodulace. Fotobiologie funguje na principu, že když světlo zasáhne určité molekuly zvané chromofory, fotonová energie způsobí excitaci elektronů a skok z oběžných drah s nízkou energií na oběžné dráhy s vyšší energií. Velmi zjednodušeně řečeno, aktivují se tím buňky, zejména ty nervové.

Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.
Fotografie Honzíka.